Home Tags Literature

Tag: literature

Politika sa likod ng K-Drama: Mayroon nga ba?

Mabisa ang likhang sining upang maimulat ang tutulog-tulog na diwa ng maraming Filipino

‘Desaparesidos’ sa Panahon ng Facebook

Sa pinagdaraanan ng bansa ngayon, kailangan nating balikan at basahin ang “Desaparesidos,” gayundin ang mga obrang kapareho nito.

Teleserye at ang lipunan: Naging mapusok nga ba ang ABS-CBN sa...

Naging kaagapay na ng buhay ng maraming Filipino ang teleserye. Sa katunayan, naging salamin na rin ito ng ating mga adhikain.

For whom the terror tolls: Writing, Reading and the Anti-Terrorism Law

From the looks of it, it seems that silence is not and will never be an option among journalists and members of the literary community

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest