Home Tags Literature

Tag: literature

Salman Rushdie in hospital as outrage grows over stabbing

Rushdie has been an outspoken advocate of freedom of speech

Pope Francis cites JRR Tolkien in essay on storytelling

Throughout his papacy, Pope Francis has made reference to books such as Fyodor Dostoevsky’s “The Brothers Karamazov”

Saya at Pighati: Mga alaala kay F. Sionil Jose

Siguro, ganoon talaga, may mga magkakaibigan na nagkakasundo sa isang bagay at mayroon din namang hindi

Philippine literary giant F. Sionil Jose dies

In a 2019 interview with CNN Philippines, Jose said he wanted his epitaph to read: "He wrote stories and believed in them”

Bookworm Mother

Ang pagkawili ko sa pagbabasa ay naging tulay upang matunton ang isa ko pang nais—ang pagsulat.

Dante’s Divine Comedy to float among the stars

A copy of the entire Divine Comedy will be sent up into space and left there to float in the heavens among the stars

Ano bang aklat ang binabasa n’yo ngayon?

Parang may kinalaman ang kuwento ng The Heiress sa mga nagaganap ngayon sa lipunan: tila mambabarang ang mga troll, sumusunod sa 'Mamalarang'

Irish Catholic priest, Korea’s first foreign literary scholar, dies at 81

During his lifetime, Father O'Rourke translated more than 2,000 Korean literary works into English

Politika sa likod ng K-Drama: Mayroon nga ba?

Mabisa ang likhang sining upang maimulat ang tutulog-tulog na diwa ng maraming Filipino

‘Desaparesidos’ sa Panahon ng Facebook

Sa pinagdaraanan ng bansa ngayon, kailangan nating balikan at basahin ang “Desaparesidos,” gayundin ang mga obrang kapareho nito.

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest