Home Tags Gospel reflection

Tag: Gospel reflection

BALIK-TANAW: Do not be deceived , Cha-Cha in my mind

Let us raise our voices in solidarity with the toiling majority, affirming our collective determination to protect our nation’s sovereignty

Unang Linggo ng Kuwaresma

Kaya mahalaga na sa panahon ng Kuwaresma tumitingin tayo kay Jesus bilang modelo natin kung paano tayo magiging anak ng Diyos

BALIK-TANAW: Faith and Restoration

These systems are like infectious bacteria that disrupt harmony and render useless the justness of creation.

World Day of the Sick

Nandiyan tayo, binibisita sila, tinatanggap sila at tinutulungan sila. Maari tayo ang makapagpaparamdam sa kanila ng presensiya ng Diyos

Where will our healing take us?

As we receive our healing, it will also give us the strength, courage, and fortitude to go forth to the world and share our healing.

Day of Prayer and Awareness against Human Trafficking

Napakalaki na business ang human trafficking na ito ay sumusunod lang sa arms trade at sa drug business sa laki ng halaga na nakukuha dito

Kapangyarihan ng Salita

Pwedeng magsalita ang Diyos sa pamamagitan ng mga salitang binibigkas natin, kung makikinig tayo sa kanya, kung magpapakumbaba tayo

BALIK-TANAW: Kalayaang kaloob ni Kristo

I am the master of my fate: I am the captain of my soul….I place my fate in the hands of Jesus. He is the captain of my soul!

BALIK-TANAW: Pitch of God’s kingdom

Hear then, the pitch of this kingdom. Hear the note of love, peace, and justice. Let that pitch tune your lives.

Holy Childhood Day

Ang ating debosyon sa Poong Sto Nino ay dahil din sa ating karanasan na ang pagsusumamo natin sa kanya ay madaling pakinggan

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest