Home Tags Gospel reflection

Tag: Gospel reflection

Panaghoy at Pag-asa

At sinong Palestinong mamamayan na taga-Gaza ang hindi tumatangis at nananaghoy sa patuloy na sinasapit ng daan-daan-libong mga kababayan nila

Prophetic witnesses

Their blood had watered the seeds of the Christian faith that continue to germinate and bear fruits until this day and age.

Christ the King

Mga kapatid, huwag tayo magumon sa mundong ito at sa buhay natin dito. Ang mga ito ay magwawakas. Pero huwag din tayo matakot sa wakas

Reign of God: Where talents are not tools of profit but...

Not the one who sucks your blood out of your labor, but the one who rejoices in your talent, in your worth as a worker in God’s vineyard.

Totoong mahalaga sa buhay

Maging marunong po tayo sa buhay. Hanapin natin ang kagustuhan ng Diyos. Pero hindi lang natin ito hahanapin. Gawin natin ito.

Leaders

"Sa halip na makatulong, naging hadlang pa sila sa pag-unlad ng mga tao. Nangyayari din ito sa simbahan," ani Bishop Pabillo.

BALIK-TANAW: The humility of true leadership

As Christians, we must lead with humility, serve with compassion, and treat all people with the love and respect they deserve

Prison Awareness Sunday

Kaya ang mga bilangguan natin ay dapat maging rehabilitation centers, at hindi lang lugar ng pagpaparusa at hindi lugar ng paghihiganti

The greatest commandment

In a society deeply entrenched in religious pride and exclusivity, Jesus’ summing all up to love as the driving force of the law challenged the prevailing norm

World Mission Sunday

Kumikilos ang Diyos upang makilala siya ng buong daigdig. Pinapaala-ala ito sa atin ngayong World Mission Sunday

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest