HomeCommentaryWhy should we not be bothered by McDo's stand on affirming the...

Why should we not be bothered by McDo’s stand on affirming the LBGT love?

I am happy seeing young people taking on societal issues – this is a manifestation of what Rizal said a long time ago, “The Youth is the hope of our future.” 

Isa sa pinaka responsableng pagtangan sa kasabihang ito ay ang pagtangan sa mga impormasyong nagmumulat sa atin sa kasalukuyan – pag-aaral ng kasaysayan ng kaapihan ng mga kababaihan at LGBT, mga tunggalian sa uri at mga diskurso tungkol sa ari at kasarian. 

Ito ay magandang panghawakan lalo na ng mga kabataan ngayon, na may access sa edukasyon at mga impormasyon. It is our right, and yes, we have the freedom to hold on to our religion, beliefs, and conviction, but we are NOT ENTITLED and ALLOWED to demonize, demean, and terrorize people who are different from us.

We are NOT ENTITLED AND ALLOWED to force our religion on ANYONE who doesn’t subscribe TO WHAT WE BELIEVE. Uphold your religion and respect others. Uphold your religion as you UPHOLD THE LIFE AND DIGNITY of ALL. 

Mcdonald’s is NOT forcing anyone to ACCEPT their conviction or stand on lesbian love, they just AFFIRMED the kind of love that the LGBTQIA+ community has. I am pro-life. I am for the life that upholds the dignity of all, especially the poor and marginalized, the life of the ordinary workers, the life of the Indigenous people and peasants, the life of the people with disabilities, and the life of the LGBTQIA+ community.

I am nurtured, loved, and mothered by my lesbian mothers.

- Newsletter -

I am a woman Pastor and a human rights advocate. I am for life, I am for peace, equality, and equity.

Ang buhay na ang sentro ay si Hesus ay ang buhay na tinutungo ang pagpapalaya sa lipunang binabalot ng korapsyon, dahas at inhustisya. Ang buhay na ang sentro ay si Hesus ay ang buhay na ang tinutungo at nililikha ay ang buhay na ang lahat ay may buhay na ganap at kasiya-siya.

We should not be concerned by how McDo stands on affirming LGBT love. We should be concerned about the labor practices of big corporations and companies and how they treat their workers. That is our role as Christians – to ensure that the workers are getting livable wages and that big corporations are listening to the demands of their employees. 

A lesbian couple take their vows before a pastor during a ceremony in Manila. (File photo by Mark Saludes)

Young Pro-Lifers should also look into the root causes of teenage pregnancies in the Philippines, the social ills that hinder many young people to access information on comprehensive age-appropriate sex education, access to treatment of the youth living with HIV and AIDS, access to mental health services and the likes. We should all advocate for the life and dignity of all people.

Last Sunday, the Christian lectionary talked about the “Trinity.” And the theology of the Trinity is calling us to look into the plurality of God – God as our Parent and Creator, God in the humanity of Jesus, and God in the Holy Spirit.

God created and continue creating. If our basis on family and marriage is based solely on our literal reading of the Bible we are doomed. Napaka problematic ng ating depenisyon sa pamilya at kasal sa umiiral na sistema at kultura ngayon. Ni hindi natin alam paano palayain ang mga pamilyang matagal ng ikinahon sa “ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng sinuman.” Magandang aralin ang konteksto ng ating teksto. Halawin ang aral sa mga ito ng hindi binibitawan ang pagkilos ng Espiritu Santo sa kasalukuyan. 

Itinataguyod at pinaninindigan natin ang kasal at mga pamilya na ang pundasyon ay pag-ibig at respeto sa bawat isa. Ang kasal at pamilyang nagtataguyod ng kagalingan at may kalayaan sa kapasyahan ng bawat indibidwal na nakapaloob dito. Ang kasal at mga pamilyang kinikilala ang pag-ibig, kapayapaan at katarungan ng Diyos. 

Ang aking opinyon, pananaw at tindig ay maaaring hindi naaayon sa aking simbahan at institusyon kinabibilangan. Ito ay personal na opinyon at pananalig. 

Si Rev. Carleen Nomorosa ay isang ordained Deacon ng United Methodist Church at HIV Program Coordinator ng National Council of Churches in the Philippines. Siya ay isang human rights advocate at isang pro-life church worker na may paggalang sa anumang kasarian.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest