HomeCommentaryAng pag-endorso ba ng kandidato ay maituturing na clericalism'?

Ang pag-endorso ba ng kandidato ay maituturing na clericalism’?

Kaugnay sa kabutihang pastoral pa rin ng mga pastol ang gabayan ang kanilang mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang halimbawa

Ano ba ang nagagawa ng pag-endorso? Ito ay pagbabahagi sa mga mamamayan ng resulta ng kanilang political discernment.

Ibig sabihin ay pinagnilayan nila ito nang mabuti at ito ang naging bunga. Hindi ito upang angkinin nila bilang mga pari ang karapatan ng mga tao na magdesisyon para sa kanilang sarili. Hindi rin ito upang ipilit ang kanilang paninindigan.

Marami sa mga pahayag na ito ay nagwawakas sa isang paanyaya sa mga mananampalataya na magnilay at magsiyasat din. Sa huli, nasa indibidwal pa ring Kristiyano at sa kanyang malayang pagpili ang dapat igalang.Kaugnay sa kabutihang pastoral pa rin ng mga pastol ang gabayan ang kanilang mananampalataya sa pamamagitan ng kanilang halimbawa.

Sa Simbahan, mayroong tinatawag na “formation of conscience”. Sa pagbabahagi ng bunga ng kanilang proseso ng pagninilay, ang mga pari at relihiyoso ay tinutulungan ang mga mananampalataya na konkretong halimbawa ng pagninilay—ang bagay na may kinalaman kung paano, bakit at ano kaugnay nito.

Sa pamamaraang ito, ipinapakita nila na ang Gospel values ay hindi hiwalay sa tunay na nangyayari sa lipunan; na ang bawat Kristiyano ay hindi dapat nananatili sa libel ng abstrak na mga prisipyo.

Ang “clericalism” ay nagaganap kung ang pari at religious ay itinitiwalag ang kanilang sarili sa mga tao; kapag sinasabi nila na “ito ang mga batayan; gamitin ninyo ngayon sa inyong buhay”.

- Newsletter -

“Pero paano naman sa iyo, Father?” “Bahala ka. Non-partisan ako!”

Kapag napakahalaga ang isyu sa ngayon, ang mga personal na desisyon ay dapat na mayroong epekto sa ating personal na desisyon at mga pagpiling pulitikal, kahit sa mga pari at religious.    

Isinalin mula sa Ingles ng Archdiocese of Lingayen-Dagupan.

Si Father Daniel Franklin Pilario, C.M. ay isang theologian, professor, at pastor ng urban poor community sa Payatas. Siya rin ay Vincentian Chair for Social Justice sa St. John’s University sa New York.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest