HomeCommentaryDapat bang igalang ang indibidwal na pag-endorso sa mga kandidato ng isang...

Dapat bang igalang ang indibidwal na pag-endorso sa mga kandidato ng isang pari?

Ang CBCP, ang mga obispo, ay nagdesisyon na manatili sa kanilang tungkulin bilang “tagahubog ng konsensya” ng mga mananampalataya

Dapat bang igalang ang indibidwal na pag-endorso sa mga kandidato ng isang pari?

Ang desisyon ng mga kaparian at relihiyoso ay dapat ding igalang.

Sa totoo, ito ay nakahayag din sa Canon Law. Bilang isang katawan, ang CBCP, ang mga obispo, ay nagdesisyon na manatili sa kanilang tungkulin bilang “tagahubog ng konsensya” ng mga mananampalataya.

Subalit kung ang ibang pari ay magdesisyong mag-endorso, ang paliwanang ni Obispo Pablo David, pangulo ng CBCP, sa isang press conference upang ipaliwanag ang pahayag na ito:

“Kung humantong sa ganyan ang ibang kaparian, ibig sabihin they have reached the decision in conscience and that is to be respected.”

Ang pag-eendorso ay maaaring magkanoon ng dalawang uri.

Una, maaaring sabihin na: Hindi ko iniindorso ang kandidatong ito dahil ang kanyang track record ay taliwas sa Gospel values, dangal ng tao, at katarungan.

- Newsletter -

Ikalawa, maaari ring sabihin: Iniindorso ko ang kandidatong ito dahil ang kanyang track record ay kumakatawan sa pagpapahalagang Kristiyano.

Ang isang diyosesis o religious community ay maaari ring magkaroon ng pangkalahatang pag-eendorso ng kanilang pangkat matapos ang masusing panalangin at pagkilatis.

Isinalin mula sa Ingles ng Archdiocese of Lingayen-Dagupan.

Si Father Daniel Franklin Pilario, C.M. ay isang theologian, professor, at pastor ng urban poor community sa Payatas. Siya rin ay Vincentian Chair for Social Justice sa St. John’s University sa New York.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Leave a Reply

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest