Home Tags Sunday Gospel Reflection

Tag: Sunday Gospel Reflection

BALIK-TANAW: Rest

There is no such thing as rest in a third world-capitalist laden society. Without rest, we are just like machines, devoid of meaning

‘Diyos ko at aking Hari, pupurihin kitang lagi’

Sinabi niya sa atin: Ako ay naparito upang bigyan kayo ng buhay, ng isang buhay na kaaya-aya, buhay na masaya at magsigla

Gantimpala

Oo nga naman, pag minahal ka nang higit pa sa inaasahan mo, matututo ka ring magmahal nang higit pa sa inaasahan ng iba. LOVE YOU MORE nga.

‘Huwag kayong matakot’

He knows us more than we know ourselves. Hindi lang na alam niya ang kalagayan natin; hindi niya pahihintulutan na mapasama tayo.

Separation anxiety

Kaya kaisa ni Hesus, sa atin ding mga alagad dapat ding makita ang mukha ng Diyos na mahabagin, tumatanggap at nagpapatawad

Huwag kayong mabalisa!

Sa pananaw ng buhay na walang hanggan, sa pananaw ng pag-ibig ng Diyos, ang mga bagay ay nagkaroong ng bagong liwanag at bagong kahulugan

What has changed in me?: A Palm Sunday Reflection

"Sad to say that the people who had palms in their hands on that day changed dramatically over a short period of time."

True seeing

You, yourselves, search out what pleases the Lord, and take no part in works of darkness, that are of no benefit; expose them instead.

Linggo ng Pagsasaya

Nananatili tayo sa kadiliman kung tayo ay nabubulagan ng ating kasalanan at nabubulagan ng ating mga biases o expectations

Kinikita at nakikita

Ang tunay na pagpapagaling na hangad ni Hesus — hindi lang ang mabuksan ang mga mata ng tao, kundi ang mamulat siya

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest