Home Tags Sunday Gospel Reflection

Tag: Sunday Gospel Reflection

True seeing

You, yourselves, search out what pleases the Lord, and take no part in works of darkness, that are of no benefit; expose them instead.

Linggo ng Pagsasaya

Nananatili tayo sa kadiliman kung tayo ay nabubulagan ng ating kasalanan at nabubulagan ng ating mga biases o expectations

Kinikita at nakikita

Ang tunay na pagpapagaling na hangad ni Hesus — hindi lang ang mabuksan ang mga mata ng tao, kundi ang mamulat siya

Living water

Living water definitely approaches and will come and fill those who are of little faith, those who have no hope, and those who have lost love

Paano ba tayo humingi?

Sana ngayong Kuwaresma umaabante din tayo sa pagkilala at commitment kay Jesus. Humingi tayo sa kanya ng may pag-asa at tiwala.

The wisdom of Divine Love

It is the wisdom of a love in which “the pursuit of happiness” is not simply every person’s right, but also every person’s responsibility

The mission

To serve is an action of healing, an action of mending the brokenness we have all inflicted upon one another’s bodies and spirits

The sign

May we all learn to similarly carry this same Christ into our families and homes

Pagpapakumbaba

Pinapaalaala sa atin na patuloy pa ang gawain ng pagpapalagap ng kaharian ng Diyos sa buong mundo

Nasaan ang siyam

Kung napagkakaisa tayo ng mga karanasan ng hirap at pagsubok, hindi kaya dapat mas lalo tayong pagkaisahan ng karanasan ng pagpapala?

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest