Home Tags Film

Tag: film

Ano bang aklat ang binabasa n’yo ngayon?

Parang may kinalaman ang kuwento ng The Heiress sa mga nagaganap ngayon sa lipunan: tila mambabarang ang mga troll, sumusunod sa 'Mamalarang'

Pakistani film explores social media’s role in anger over blasphemy

Taking a critical view, or even just questioning the country’s blasphemy law, carries huge risk

Our haunted streets

Sa rami ng nadilig na dugo sa mga kalye natin dahil sa drug war, ilan na kaya ang minumulto ng kanilang alaala?

Jewish director sends message of hope in Pope Francis film ‘Francesco’

The director depicts Pope Francis as a great connector and the only world leader he believes capable of uniting humanity

Ang newsroom at mga kuwentong pag-ibig

Hindi ka nga naman sasantuhin ng pana ni Kupido. Puwedeng sapulin nito ang kahit na sino: katabi, kaibigan, boss at maging kaaway

Hindi ko inabutan ang Martial Law pero…

Hindi ko inabutan ang Martial Law pero hindi ibig sabihin nito na tatahimik na lamang ako at ‘di papansinin ang maling palakad ng gobyerno ni Marcos.

SPOTLIGHT: Mulan: Disney’s deal with the devil

Live-action movie Mulan is one of Disney’s most expensive productions and it’s also now becoming one of most unprincipled

Horror, Pantasya, at Lipunan, at ang koneksiyon nito sa isa’t isa

Kung paano natin tingnan ang mga kinahihiligang palabas, ganoon din natin himayin ang mga nangyayari sa lipunan.

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest