HomeCommentaryPahulay na, isog ug ligdong nga propeta

Pahulay na, isog ug ligdong nga propeta

Kini maoy katapusang hulagway namo ni Fr. Picx Picadal didto sa Roma samtang paingon na siya pauli sa Pilipinas.

Niingon siya nga dili kuno igawas ang picture niadtong panahona kay diha pa sa poder ang mga gahom nga iyang giharong.

Pero dugay ming nanagkuyog ni Picx sa among trabaho sa CBCP-BEC Commission. Siya ang among Executive Director niadtong panahona kuyog namo si Bishop Joe Cabantan ug mga kauban.Niadtong mga panahona, diha siya sa death list ni Duterte. Pero wala siya mahadlok magbaktas gikan sa iyang community sa Balcaran paingon sa CBCP Office ug pabalik.

Ako lang siyang giingnan nga lahi-lahion ang iyang dalan ug oras sa paglakaw. Sigurado gyud siya nga under surveillance.

Sa taliwala sa War on Drugs, natandog ako sa iyang gihimo. Nakadawat siya ug kwarta isip remuneration sa mga biktima sa Martial Law.

Napriso si Picx niadtong panahona busa dunay gihatag kaniya gikan sa gikawat ni Marcos nga bahandi sa katawhan. Niingon siya nako: “Kining kwartaha dili ni ako. Iya ni sa mga biktima.

- Newsletter -

Ako ning ihatag sa mga bag-ong biktima ni Duterte.” Ug pinaagi niini nagsugod ang patahian sa SOW sa Payatas. Amo kining gigamit sa pagpalit sa unang mga makina.

Pahulay nga dayon ligdong ug isog nga propeta.

Kahayag nga dayon magdan-ag unta kaniya.

Father Daniel Franklin Pilario, C.M., is the President of Adamson University in Manila. He is a theologian, professor, and pastor of an urban poor community on the outskirts of the Philippine capital. He is also Vincentian Chair for Social Justice at St. John’s University in New York.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest