HomeDiocesan ReportsVoter’s education ng Diocese of Malolos, pinalawak pa

Voter’s education ng Diocese of Malolos, pinalawak pa

Ayon kay Bishop Dennis Villarojo ng Malolos, bahagi ng misyon ng Simbahan na gabayan ang bawat botante na maging responsable

Aktibo ang isinasagawang programa ng Diyosesis ng Malolos upang gabayan ang mga mananampalataya para sa paghahanda sa nakatakdang halalan bansa.

Ayon kay Bishop Dennis Villarojo ng Malolos, bahagi ng misyon ng mga pastol ng Simbahan na gabayan ang bawat botante na maging responsable tungo sa ganap na pagpapaunlad at pagpapaangat sa buhay ng bawat Pilipino.

Inihayag ng obispo na ito ang layunin ng binuong module ng Commission on Social Action ng diyosesis na pinangungunahan ni Father Efren Basco na may temang “Paghubog tungo sa isang makatarungan at mas makataong lipunan” para sa nakatakdang halalan.“Hinahangad namin bilang inyong mga pastol ng ating Simbahan na ang kawang ipinagkatiwala sa amin ay aming samahan sa paglalakbay upang pakinggan, alagaan, mapaunlad at maingat na maihatid sa buhay na ganap at kasiya-siya,” pahayag ni Bishop Villarojo.

Ipinaliwanag ng obispo na mahalaga ang pagsisilbing gabay ng Simbahan sa bawat botante para sa wasto at matalinong pagpili at pagsusuri ng mga ihahalal sa darating na halalan.

Iginiit ng obispo na sa pamamagitan ng gabay ng mga turo ng Simbahan ay maiiwasan ng mga botante na malinlang ng mga kasinungalingan at pagkukunwari ng mga kandidato.

“Layunin nito na ipakita sa atin kung papaanong nananawagan ang Diyos na makilakbay at pangunahan tayo ng Simbahan upang timbangin at hasain ang ating wastong pagpili ayon sa turo ng Diyos at hindi ayon sa mapanlilang na masasamang lingkod ng ating lipunan na ang tanging iniisip ay ang kanilang kasaganahan at hindi upang hilutin, pagalingin at alagaan ang bayang ipinagkatiwala sa kanila,” dagdag ni Bishop Villarojo.

- Newsletter -

Ipinaalala ng obispo ang kahalagahan ng sama-samang pananalangin at pagkilos upang biyayaan ng Panginoon ang bayan ng mga pinuno na tunay na isasantabi ang pansariling interes upang unahin ang kapakanan ng kanyang kapwa.

Binigyan-diin ni Bishop Villarojo na nakasalalay sa boto ng bawat isa ang kinabukasan ng buong bansa.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest