Home Tags Life

Tag: life

Pope Francis: Jesus calls us to set our sights on heaven

Pope Francis said that keeping in mind “where life is headed” is the way to get through the experiences of “fatigue, bewilderment, and even failure”

Jesus gives life when hope seems lost, says Pope Francis

Pope Francis pointed to the Gospel of the day, which narrates the resurrection of Lazarus, a dear friend of Jesus

The power of the spirit

Doing our part and giving our share for a better world are the key to the Spirit

Buhay vs Kamatayan

Sa pagtutunggali ng buhay at ng kamatayan, kanino tayo panig? Tayo ba ay nagbibigay buhay o nagdadala ng kamatayan?

Usapang kabilang buhay

Ang kabilang buhay ay nagbibigay ng tapang na patuloy na isabuhay at panindigan ang pananampalataya sa harap ng pagsubok

Tanging pabaon

Oo, magpakaligaya dito sa mundo pero sa paraang hindi nakalilimot na ang lahat ng meron tayo ay lilipas, pati sariling buhay natin

Earth Day is to Protect and Celebrate Life

Most people are unaware and do not appreciate the complexity of the interdependence of all life forms on earth

Isang leksyon sa ‘economics’ ng buhay

Sa mga nakatatanda, ang YOLO ay paalala na maghinay-hinay pagpasok na mga mapanganib at alanganing sitwasyon dahil iisa lang buhay ng tao

‘A Fortunate Man’ at ang mga sugat ng kahapon

Ang buhay ng tao, maging ang kanyang success, talino, at pagpupursige, ay bunga ng kanyang karanasan sa buhay at relasyon sa kapwa

Ang regalo ng bagong buhay

Sa gitna ng pandemya, maraming tao ang tumamlay, nanlamig, nanahimik, nagdilim ang disposisyon, parang nawalan ng gana sa buhay

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest