Home Tags Life

Tag: life

Usapang kabilang buhay

Ang kabilang buhay ay nagbibigay ng tapang na patuloy na isabuhay at panindigan ang pananampalataya sa harap ng pagsubok

Tanging pabaon

Oo, magpakaligaya dito sa mundo pero sa paraang hindi nakalilimot na ang lahat ng meron tayo ay lilipas, pati sariling buhay natin

Earth Day is to Protect and Celebrate Life

Most people are unaware and do not appreciate the complexity of the interdependence of all life forms on earth

Isang leksyon sa ‘economics’ ng buhay

Sa mga nakatatanda, ang YOLO ay paalala na maghinay-hinay pagpasok na mga mapanganib at alanganing sitwasyon dahil iisa lang buhay ng tao

‘A Fortunate Man’ at ang mga sugat ng kahapon

Ang buhay ng tao, maging ang kanyang success, talino, at pagpupursige, ay bunga ng kanyang karanasan sa buhay at relasyon sa kapwa

Ang regalo ng bagong buhay

Sa gitna ng pandemya, maraming tao ang tumamlay, nanlamig, nanahimik, nagdilim ang disposisyon, parang nawalan ng gana sa buhay

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest