HomeCommentaryPahayag ni Cardinal Advincula sa ika-50 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law

Pahayag ni Cardinal Advincula sa ika-50 anibersaryo ng deklarasyon ng martial law

Huwag nawa nating kalimutan ang mga aral mula sa panahon ng Martial Law.

Limampung taon na ang nakakaraan nang ideklara ang Martial Law sa ating bansa. Hindi maitatanggi na naging hudyat ito ng maunos na yugto sa ating kasaysayan bilang isang bayan. Sa gitna ng dilim, may liwanag tayong natanaw. Sa harap ng mga hindi magagandang nangyari, may mga aral tayong natutunan.

Natutunan nating pahalagahan ang buhay ng tao, itaguyod ang dignidad ng bawat isa, at igalang ang karapatang-pantao.

Natutunan natin na ang tunay na pag-unlad ay nakasalalay sa katarungan at kapayapaan.

Natutunan nating ipaglaban ang katotohanan.

Natutunan natin ang halaga ng demokrasya at ang kapangyarihan ng taumbayan.

Natutunan nating manampalataya at manalig sa Diyos na nagliligtas at nagpapalaya sa mga sinisiil.

Ngunit ang mga mahahalagang aral na ito ay hindi natin matututunan kung pilit nating itatanggi o kakalimutan ang dilim ng kasasayan.

- Newsletter -

Huwag nawa nating kalimutan ang mga aral mula sa panahon ng Martial Law.

Nakita na natin ang liwanag. Huwag na tayong bumalik sa dilim.

Ika-21 ng Setyembre, 2022

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Leave a Reply

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest