HomeCommentaryAraw ng Pasko: Pagninilay ni Cardinal Jose Advincula ng Maynila

Araw ng Pasko: Pagninilay ni Cardinal Jose Advincula ng Maynila

Inihahandog ng LiCAS News at ng Pondo ng Pinoy Community Foundation ang serye ng pagninilay sa paghahanda para sa Pasko

Inihahandog ng LiCAS News at ng Pondo ng Pinoy Community Foundation ang serye ng pagninilay sa siyam na gabi ng paghahanda para sa Pasko.

Sa Araw ng Pasko, samahan natin si Cardinal Jose Advincula upang pagnilayan ang temang “Sa Pakikinig, Pagninilay, at Pakikilahok ng mga Kabataan sa Pondo ng Pinoy, Sila ay Nakikibahagi sa Pagtatatag ng Naglalakbay ng Simbahan”

- Newsletter -

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Leave a Reply

Make a difference!

We work tirelessly each day to support the mission of the Church by giving voice to the voiceless.
Your donation will add volume to our effort.
Monthly pledge

Latest