HomeCommentary‘Simbang Gabi’ (Day 7): Pagninilay ni Bishop Reynaldo Gonda Evangelista

‘Simbang Gabi’ (Day 7): Pagninilay ni Bishop Reynaldo Gonda Evangelista

Inihahandog ng LiCAS News at ng Pondo ng Pinoy Community Foundation ang serye ng pagninilay sa siyam na gabi ng paghahanda para sa Pasko

Inihahandog ng LiCAS News at ng Pondo ng Pinoy Community Foundation ang serye ng pagninilay sa siyam na gabi ng paghahanda para sa Pasko

Sa ika-pito na araw ng ating pagninilay, samahan natin si Bishop Reynaldo Gonda Evangelista sa pagninilay sa temang “Pondo ng Pinoy Way of Life, Ang mga Kabataan ay Aktibong Nakikibahagi sa Pagtatatag ng Isang Naglalakbay na Simbahan”

- Newsletter -

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Leave a Reply

Make a difference!

We work tirelessly each day to support the mission of the Church by giving voice to the voiceless.
Your donation will add volume to our effort.
Monthly pledge

Latest