HomeCommentary‘Simbang Gabi’ (Day 6): Pagninilay ni Bishop Roberto C. Mallari

‘Simbang Gabi’ (Day 6): Pagninilay ni Bishop Roberto C. Mallari

Inihahandog ng LiCAS News at ng Pondo ng Pinoy Community Foundation ang serye ng pagninilay sa siyam na gabi ng paghahanda para sa Pasko

Inihahandog ng LiCAS News at ng Pondo ng Pinoy Community Foundation ang serye ng pagninilay sa siyam na gabi ng paghahanda para sa Pasko.

Sa ika-anim na araw ng ating pagninilay, samahan natin si Bishop Roberto C. Mallari na tumatalakay sa “Teolohiya ng Mumo: Sa Paglalakbay ng Kabataan, Huwag Kalimutan ang Halimbawa ni Hesus—Damahin ang Diyos Ama sa Lahat ng Pagkakataon”

- Newsletter -

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Leave a Reply

Make a difference!

We work tirelessly each day to support the mission of the Church by giving voice to the voiceless.
Your donation will add volume to our effort.
Monthly pledge

Latest