Home Tags The Visitation

Tag: The Visitation

Ang pagdalaw

“Kung saan may hidwaan, maghatid ng pagkakasundo, kung saan may sakitan, maghatid ng patawad"

Damay-damay

Ang engkwentro nina Elisabeth at Maria ay naging isang palitan ng grasya, ng mga karanasan ng pagpapala

God’s will be done

Faith is the firm acting according to the will of God, the steadfast confidence that it will happen, it will be done with his grace

Ang regalong sorpresa ng Diyos

Huwag nating ikahon ang Diyos sa makitid nating isip at huwag natin siyang ikulong sa mga haka-haka natin tungkol sa kabanalan at kaligtasan

Ang regalo ng bagong buhay

Sa gitna ng pandemya, maraming tao ang tumamlay, nanlamig, nanahimik, nagdilim ang disposisyon, parang nawalan ng gana sa buhay

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest