Home Tags Love story

Tag: love story

A Faraway Land at ang mahika ng pag-ibig

May kakayahan tayong mamili kung anong landas ang nais nating tahakin. Kagaya ng kalayaang magsalita o magpahayag ng niloloob.

‘My Amanda’ at ang posibilidad ng buhay

Maraming posibilidad ang buhay at huwag nating hayaang nakakandado ang mga utak natin sa mga bagay o gawi na "pinaniniwalaan"

Cardinal Tagle tells couples to let God write their love story

Cardinal Tagle appealed to families to make God the center of their relationship “and allow God to form and reform us ... as a family”

Hindi lahat ng love story, may happy ending

Kagaya ng buhay, hindi rin lahat ng love story ay may happy ending. Pero hindi ibig sabihin nito, susuko na lang tayo.

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest