Home Tags Homily

Tag: Homily

Father’s Day

Ang Diyos nga ay Ama. Siya ang provider. Siya ang nagbibigay ng ating pangangailangan, kahit na madalas hindi natin ito namamalayan

Pope Francis: Keep your homilies short or ‘people will fall asleep’

Francis added that “the Holy Spirit, who inspired the Scriptures … also makes them perennially living and active.”

Tahanan ng Puso

Sa inyong pagbubuo sa parokya bilang communion of communities, nawa’y maranasan ninyong nabubuo unti-unti ang Tahanan ng Diyos

Pabillo: ‘mas malakas si Jesus kaysa anumang kasamaan’

Maraming Magandang Balita ang ating napakinggan ngayon. Magandang Balita: natalo na si Satanas. Dinurog na ang kanyang ulo.

Blood compact

Walang kwenta ang pag-inom natin ng Kalis ng Bagong Tipan kung hindi natin tinototoo ang layunin ng Sanduguan

Basic Ecclesial Community Sunday

Hindi tayo maaaring maging Kristiyano na mag-isa. Kailangan natin ang iba sa paglalakbay bilang Kristiyano

Ascension Sunday

May misyon nga tayo hanggang sa pagdating niya. Ipakilala natin siya at ang kanyang gawaing pagliligtas sa lahat ng tao.

Asenso Tayo

Iangat natin ang ating dangal. Hindi tayo magkakalaban, tayong lahat ay magkakapatid. Tinawag tayong lahat na maging mga Anak ng iisang Diyos

Pag-ibig

Mga kapatid, hindi lang natin gusto ang Diyos. Mahal natin siya kasi una niya tayong minahal. Hayaan na lang natin patuloy niya tayong mahalin

Sinasamba kita

Kailangan din nating matutuhang sambahin siya sa bawat kapwa na dapat nating matutunang mahalin kung paano niya tayo minahal.

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest