Home Tags Childhood

Tag: childhood

Tangke ng ating pagkabata

Ang bawat pagsubok na pinalasap sa atin ng nakaraan ay siya namang nagiging dahilan kaya’t naaabot natin ang ating mga naisin sa buhay

Make a difference!

We work tirelessly each day to support the mission of the Church by giving voice to the voiceless.
Your donation will add volume to our effort.
Monthly pledge

Latest