Home Tags Advent

Tag: Advent

Ang regalo ng pagpapakatotoo

Aba, ano’ng nangyari at biglang parang lumakas ang loob ng marami na MAGPAKATOTOO?

Ang regalo ng bagong buhay

Sa gitna ng pandemya, maraming tao ang tumamlay, nanlamig, nanahimik, nagdilim ang disposisyon, parang nawalan ng gana sa buhay

Ang nagdadala ng regalo

Mas ikatutuwa ng Diyos ang manirahan siya sa puso ng tao, ang manatili ang kanyang Salita sa ating mga kalooban

Ang regalo ng pakikinig

Regalo ang mapakinggan. Kung pinakinggan tayo, makinig din naman tayo.

Faithfulness

In this holy season amidst great uncertainties, as we wait for the coming of our Lord Jesus, may we be consoled in the faithfulness of God

Ang regalo ng alalay

Tahimik lang, low profile, pero matindi ang papel ni San Jose sa buhay ni Maria at ni Hesus

Ang regalo ng pamilya

Kapag ang pamilyang tao ay nagiging sarado, sinusubok ito ng Diyos upang maging bukas, matutong magmalasakit kahit sa hindi kadugo

Ang regalo ng pag-asa

Ang nakakatagpo ng pag-asa ay hindi tumatakas sa pagsubok, humaharap sa dilim kahit may takot sa puso

Pope Francis urges faithful to live faith with joy

The pope urged Catholics to reflect on whether they live their faith joyfully, and whether they convey the joy of being Christians to others

Daily reflection sa ‘Fratelli Tutti,’ isasagawa online

Ang "daily reflection" ay bahagi ng pagdiriwang ng Adbyento na may temang “In the Midst of Climate Emergency, Creation Awaits in Hope”

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest