HomeDiocesan ReportsManila parishes to recite thanksgiving prayer for new archbishop

Manila parishes to recite thanksgiving prayer for new archbishop

Manila will have a nine-day spiritual preparation from June 15 to 23 in anticipation of the installation of Cardinal Advincula

Starting Tuesday, June 15, Catholic parishes in the Archdiocese of Manila will recite a “Prayer of Thanksgiving” for the gift of a new archbishop.

A copy of the prayer has been posted on the archdiocese’s Facebook page on Sunday, June 13.

Earlier, the archdiocese released the official coat of arms of Cardinal Jose F. Advincula, the incoming archbishop of Manila.

The cardinal will be formally installed at the Manila Cathedral in Intramuros on June 24.
Below is the prayer that will be recited in parishes starting this week:

“Panginoong Hesukristo, Mabuting Pastol at Dakilang Pari, pinupuri at pinasasalamatan ka namin sa pagtawag mo kay Cardinal Jose Advincula upang maglingkod bilang aming arsobispo.

Pamunuan nawa niya kami bilang mabuting pastol na kumakalinga sa kanyang kawan at lumilingap sa mga naliligaw na tupa. Siya nawa’y maging mapagmahal at nakikinig na ama, tapat na guro at katiwala ng iyong banal na misteryo.

- Newsletter -

Pagkalooban mo siya ng kalusugan, lakas, at karunungan. Patibayin mo ang ugnayan ng pagkakaisa sa aming arkidiyosesis upang mapaglingkuran ka namin bilang iisang katawan.

Dalisayin mo kami at itaguyod sa pagmamalasakit sapagkat ang iyong pag-ibig sa amin ay hindi nagmamaliw. Itulot mo na ang lahat ng mga mananampalataya ay masigasig na tumugon sa iyong misyon. Ikaw na nabubuhay at naghahari kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen.”

Last week, Bishop Broderick Pabillo, apostolic administrator of Manila, called for a nine-day spiritual preparation from June 15 to 23 in anticipation of the installation of Cardinal Advincula.

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest