HomeDiocesan ReportsBuwan ng Hunyo, idineklarang 'Jubilee Month' ng Diocese of San Pablo

Buwan ng Hunyo, idineklarang ‘Jubilee Month’ ng Diocese of San Pablo

Ang deklarasyon ng Hubilehiyo ay bahagi ng lokal na pagdiriwang ng diyosesis ng "500 years of the arrival of Christianity"

Idineklara ng Diocese of San Pablo sa Laguna ang buwan ng Hunyo bilang “Jubilee Month for Religious Men and Women” sa diyosesis.

“Tunay na napakalaki at hindi maipagkakaila ang mahalagang papel na ginagampanan ng mga relihiyoso at relihiyosa para sa pagpapalago at sa buhay ng ating Diyosesis,” ayon kay Father Ric Basquiñez, episcopal vicar for the religious ng Diocese of San Pablo.

Ayon sa pari, ang deklarasyon ng Hubilehiyo ay bahagi ng lokal na pagdiriwang ng diyosesis ng ika-500 anibersaryo ng pagdating ng pananampalatayang Kristiyano sa Pilipinas.
Isa umano itong paraan ng pasasalamat at pagbibigay ng naaangkop na pagkilala sa mahalagang papel na ginagampanan ng mga religiyoso at relihiyosa sa pagpapalago ng pananampalataya.

Kabilang sa mga nakahanay na gawain ay ang nakatakdang “online symposium” na dadaluhan ng mga relihiyo at relihiyosa sa Hunyo 12.

Ayon kay Father Basquiñez tatalakayin sa symposium ang naging kontribusyon ng iba’t ibang mga kongregasyon “sa nakaraan, kasalukuyan, at ang mga hamon sa pagmimisyon sa hinaharap.”

Tampok sa nasabing gawain ang mga relihiyoso at relihiyosa na naging bahagi ng diyosesis noon na ngayon ay kabilang sa mga inilalakad na mapasama sa hanay ng mga Banal.

- Newsletter -

© Copyright LiCAS.news. All rights reserved. Republication of this article without express permission from LiCAS.news is strictly prohibited. For republication rights, please contact us at: [email protected]

Support LiCAS.news

We work tirelessly each day to tell the stories of those living on the fringe of society in Asia and how the Church in all its forms - be it lay, religious or priests - carries out its mission to support those in need, the neglected and the voiceless.
We need your help to continue our work each day. Make a difference and donate today.

Latest